Company Logo

 

 

 

Kielce, ul. Zgoda 31

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

 

TECHNIKUM NR 1

 

4-letnie na podbudowie gimnazjum:

 

- technik budownictwa

 

(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy komputerowe stosowane w budownictwie, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

 

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

 

- technik geodeta

 

(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy komputerowe stosowane w geodezji, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

 

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

 

- technik budowy dróg

 

(klasa politechniczna, dokumentacja drogowa, programy komputerowe, elementy logistyki, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

 

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

 

- technik inżynierii sanitarnej

 

(klasa politechniczna, komputerowe wspomaganie i projektowanie, dokumentacja techniczna, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

BD.22.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

- technik architektury krajobrazu

 

( projektowanie przestrzenne, aranżacja ogrodów i zieleni miejskiej, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 

RL.22 Organizacja prac związanych z budowa oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

 

 

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

(nowoczesne wykańczanie wnętrz, projektowanie komputerowe, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

- technik przemysłu mody

 

( projektowanie, stylizacja, modelowanie ubioru, marketing mody, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 

AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

 

 

- technik technologii drewna

 

(komputerowe wspomaganie projektowania w meblarstwie, elementy architektury wnętrz, język obcy biznesowo – zawodowy)

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

 

AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna.

 

 

 

Praktyka zawodowa w klasie trzeciej – 4 tygodnie.

 

Technik budownictwa – kierunek kształcenia, który pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych zajmujących się wykonawstwem oraz w pracowniach projektowych przygotowujących dokumentację techniczną inwestycji.

 

Technik budowy dróg – kierunek niezwykle atrakcyjny z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów budowy dróg, autostrad i mostów. Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu technologii robót ziemnych, projektowania dróg i mostów, miernictwa, inżynierii komunikacyjnej i zarządzania drogami.

 

Technik architektury krajobrazu – kierunek dla osób wrażliwych na piękno przyrody. Główne przedmioty zawodowe to m.in.: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Absolwent poznaje najnowsze tendencje w sztuce ogrodowej, może liczyć na zatrudnienie w biurach projektowych i urządzania ogrodów i terenów zielonych.

 

Technik inżynierii sanitarnej – kierunek dla osób, zainteresowanych wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek polski. Uczniowie poznają tajniki wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Na absolwentów czekają firmy instalatorskie, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, energetyka cieplna i zakłady gazownicze. Fachowcy z tej branży poszukiwani są zarówno w kraju, jak i na rynkach pracy Europy Zachodniej.

 

Technik geodeta – kierunek dla dobrych matematyków, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu informatyki geodezyjnej i kartografii, fotogrametrii, miernictwa i geodezji. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentowi na zatrudnienie w biurach geodezyjnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej i drogowej związanej z wykonawstwem.

 

Technik technologii drewna – kierunek dla osób zainteresowanych procesem projektowania i wytwarzania mebli. W zdobyciu potrzebnych w tym zakresie umiejętności pozwalają zajęcia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i konstrukcji mebli. Na absolwentów czekają miejsca pracy w przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach i zakładach meblarskich oraz pracowniach zajmujących się projektowaniem mebli.

 

Technik przemysłu mody – nowy kierunek dla osób interesujących się modą, projektowaniem wyrobów odzieżowych, marketingiem i funkcjonowaniem zakładów odzieżowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach odzieżowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach krawieckich i pracowniach projektowania odzieży.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – nowy kierunek związany z organizowaniem i kontrolowaniem robót wykończeniowych w budynkach, opracowywaniem harmonogramów prac, sporządzaniem zapotrzebowania na materiały. Nauka obejmuje również zagadnienia z zakresu aranżacji wnętrz. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych na terenie kraju i za granicą.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
3-letnia na podbudowie gimnazjum:

 

- murarz-tynkarz

 

( klasa patronacka – Zakład Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A, język obcy zawodowy )

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.14.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

- stolarz

 

( rozległa paleta prac stolarskich, język obcy zawodowy )

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

 

- monter sieci i instalacji sanitarnych

 

( klasa patronacka – POLONEZ Sp.z o.o, kompleksowe realizacje instalacji sanitarnych, język obcy zawodowy )

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.05.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

- betoniarz - zbrojarz

 

( klasa patronacka – Atlas S.A., konstrukcje żelbetowe, język obcy zawodowy )

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

 

- monter izolacji budowlanych

 

( klasa patronacka – POLONEZ Sp.z o.o., język obcy zawodowy )

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

 

 BD.07.Wykonywanie izolacji budowlanych.

 

Murarz – tynkarz - zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy. Wykonuje również tynki i okładziny ścian z płytek ceramicznych, kamienia.

 

Stolarz – wykonuje prace związane z obróbką materiałów drzewnych przy pomocy narzędzi ręcznych lub specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do tego celu. Zajmuje się także innymi pracami związanymi przede wszystkim z branżą meblarską, takimi jak; klejenie i okleinowanie elementów, wykańczanie powierzchni płaskich, montowanie okuć metalowych i wiele innych.

 

 

 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - wykonuje obowiązki dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych itp. Wykonuje również zadania związane z budową i eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, budową i eksploatacją instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, a także budową i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

Betoniarz-zbrojarz – nowy kierunek dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich przy wznoszeniu zarówno budynków jak i budowli tj. mostów, wiaduktów , estakad. Absolwenci znajdą również zatrudnienie przy produkcji mieszanek betonowych i wykonywaniu elementów prefabrykowanych.

 

Monter izolacji budowlanych - nowy kierunek kształcenia, przygotowujący przyszłych pracowników do wykonywania izolacji wodochronnych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w firmach budowlanych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.