Company Logo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1  

W KIELCACH

 

 

 

TECHNIKUM NR 1


4-letnie na podbudowie gimnazjum:


- technik budownictwa

- technik geodeta

- technik budowy dróg

- technik inżynierii sanitarnej

- technik architektury krajobrazu

- technik technologii drewna

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2


Jeżeli chcesz szybko zdobyć atrakcyjny zawód i chcesz ukończyć szkołę zawodową możesz wybrać jedną ze specjalności: 

3-letnia:


- murarz-tynkarz
- stolarz
- monter sieci i instalacji sanitarnych


I Ty możesz wybrać jedną z proponowanych przez nas specjalności:


1. Technik budownictwa – kierunek kształcenia, który pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych zajmujących się wykonawstwem oraz w pracowniach projektowych przygotowujących dokumentację techniczną inwestycji. Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.


2. Technik budowy dróg – kierunek niezwykle atrakcyjny z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów budowy dróg, autostrad i mostów. Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu technologii robót ziemnych, projektowania dróg i mostów, miernictwa, inżynierii komunikacyjnej i zarządzania drogami.
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl.III.

3. Technik architektury krajobrazu – kierunek dla osób wrażliwych na piękno przyrody. Główne przedmioty zawodowe to m.in.: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Absolwent poznaje najnowsze tendencje w sztuce ogrodowej, może liczyć na zatrudnienie w biurach projektowych i urządzania ogrodów i terenów zielonych.
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

4. Technik inżynierii sanitarnej – kierunek dla osób, zainteresowanych wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek polski. Uczniowie poznają tajniki wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Na absolwentów czekają firmy instalatorskie, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, energetyka cieplna i zakłady gazownicze. Fachowcy z tej branży poszukiwani są zarówno w kraju, jak i na rynkach pracy Europy Zachodniej.
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

5. Technik geodeta – kierunek dla dobrych matematyków, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu informatyki geodezyjnej i kartografii, fotogrametrii, miernictwa i geodezji. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentowi na zatrudnienie w biurach geodezyjnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej i drogowej związanej z wykonawstwem.
Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym 2 tygodnie w kl. III.

7. Technik technologii drewna – kierunek dla osób zainteresowanych procesem projektowania i wytwarzania mebli. W zdobyciu potrzebnych w tym zakresie umiejętności pozwalają zajęcia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i konstrukcji mebli. Na absolwentów czekają miejsca pracy w przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach i zakładach meblarskich oraz pracowniach zajmujących się projektowaniem mebli.
Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.