Company Logo

 

                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu pt.

 

 ,,Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”

 

realizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską. W projekcie bierze udział 30 szkół ponadgimnazjalnych typu Technikum z woj. świętokrzyskiego, w tym 4 szkoły z Kielc   i 26 szkół z powiatu, realizujące kształcenie zawodowe w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia. Celem ogólnym jest pomoc uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczno-kulturowe wymagają wsparcia przez wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie doradztwa zawodowego w szkołach.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia (działania):

 

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, realizowane w szkole dla grupy około 16 osobowej uczniów- po jednej grupie w latach 2012/2013 oraz 2013/2014,
 •  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, realizowane w szkole dla grupy około 10 osobowej uczniów- po jednej grupie w latach 2012/2013 oraz 2013/2014,
 • Warsztaty Popularno- Naukowe, realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie warsztatów popularno-naukowych dla grupy 20 osobowej uczniów,
 • Kurs Informatyczny, realizowany w Politechnice Świętokrzyskiej w formie kursów informatycznych, tematyka kursu – Autocad lub Budowa Stron Internetowych dla grupy około 16 osobowej uczniów w latach 2013(1 grupa) i 2014(1 grupa).
 • Kurs e-learningowy, kurs z nowoczesnych technik informatycznych, realizowany w latach 2012/2013 oraz 2013/2014.Uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.
 • Zajęcia Doskonalące z matematyki dla grupy około 10 osobowej uczniów osiągających lepsze wyniki w nauce, realizowane w szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej.
  W zajęciach bierze udział jedna grupa uczniów w szkole.
 • Warsztaty edukacyjne za granicą dla wyłonionych w drodze rekrutacji uczniów biorących udział
  w zajęciach doskonalących oraz po jednym nauczycielu z każdej szkoły. Warsztaty realizowane
  w trzech zagranicznych uczelniach partnerskich (Żylina –Słowacja, Ostrawa – Czechy, Deggendorf- Niemcy).
 • Doradztwo zawodowe dla grup około 20 osobowych uczniów, realizowane w szkole w każdym roku.
 • Warsztaty umiejętności miękkich dla grup około 20 osobowych uczniów, realizowane w szkole
  w każdym roku

W roku szkolnym 2012/2013 zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla grupy 20 osobowej uczniów.
  Podobnie jak w bieżącym roku uczestniczyli w nich uczniowie klas czwartych.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z fizyki  dla grupy 10 osobowej uczniów, zakwalifikowani  z klas czwartych i trzecich.
 • 20 uczniów uczestniczyło  w warsztatach na Politechnice Świętokrzyskiej, uczniowie wysłuchali wykładu, zwiedzili laboratoria. Zajęcia zakończyły się poczęstunkiem, młodzież otrzymała także pakiet dydaktyczny. Uczniowie po powrocie byli bardzo zadowoleni i dzielili się wrażeniami
  z kolegami i koleżankami.
 • Odbyły się zajęcia z Doradztwa Zawodowego – 2 grupy po 10 uczniów.
 • 2 grupy po 10 uczniów brały udział w zajęciach z psychologiem w Warsztatach Umiejętności Miękkich. Spostrzeżenia uczniowie wykorzystują w dalszej nauce   i planowaniu przyszłości.
 • 5 nauczycieli i 12 uczniów brało udział w kursie e-learningowym z nowoczesnych technik informatycznych. Uczestnicy w wolnym i wybranym przez siebie czasie logowali się, uczyli,
  a następnie  rozwiązywali testy z wybranych technik. W efekcie otrzymali stosowne certyfikaty.
 • 6 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych na Politechnice  Świętokrzyskiej
  w kursie informatycznym.

Młodzież chętnie uczestniczy w wybranych przez siebie zadaniach projektu.

 

Zadania przewidziane na rok szkolny 2013/2014 są obecnie realizowane. Pozostałe będą realizowane
w pierwszej połowie roku kalendarzowego 2014.

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzi pani Marta Wołcerz.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki prowadzi pani Małgorzata Bugajniak.
Koordynatorem projektu jest pani Marta Wołcerz.


 

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach"

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-119/11-00




Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.