Company Logo

REALIAZACJA PROJEKTU

„Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej”

( numer projektu   2015-1-PL01-KA102-015172)  

 

W dniu 25.01.2016r.

rozpoczął się w ramach szkolenia kulturowo – językowo - pedagogicznego w ZSZ nr 1 w Kielcach kurs języka niemieckiego prowadzony przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną. Zajęcia te będą prowadzone pod kątem wyjazdu młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach Programu finansowanego z Funduszy Unijnych. Program szkolenia obejmuje kształcenie młodzieży pod kątem posługiwania się specjalistycznym słownictwem zawodowym związanych z budownictwem.

 

W dniu 17.03.2016r.

odbyła się wizyta pana Michała Rittera przedstawiciela Ośrodka Szkoleniowego we Frankfurcie (BFW) z Koordynatorem Projektu panem Jerzym Bąkiem w związku z realizacją Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej. Spotkanie miało miejsce w ZSZ nr 1 w Kielcach. W czasie wizyty pan Michał Ritter miał okazję poznać młodzież biorącą udział w Projekcie i uczestniczyć na jednym ze szkoleń języka niemieckiego.

 

 

Dn.31.03.2016r.

w ZSZ nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i opiekunami uczniów wyjeżdzających na praktyki zawodowe do Frankfurtu n. Odrą w Niemczech w ramach Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiejfinansowanego z Funduszy Unijnych.

 

Dnia 09.04.2016r.

w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020 zostało przeprowadzone w ZSZ nr1 w Kielcach szkolenie i warsztaty dotyczące „Równości szans kobiet i mężczyzn” oraz na temat „Zasady równości szans i niedyskryminacji”. Szkolenie jak i warsztaty przeprowadziła pedagog szkolny ZSZ nr1 w Kielcach Pani mgr Edyta Pedrycz. Dotyczyły one między innymi komunikacji interpersonalnej,. umiejętności społecznych, okazywania i radzenia sobie z emocjami jak również rozwiązywania konfliktów bez przemocy, niedyskryminacji, wzajemnego szacunku do siebie jak i dla innej kultury. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w warsztatach, o czym świadczą poniższe zdjęcia:

 

Dnia 25.04.2016 r.

zakończyło się szkolenie językowo-kulturowo-pedagogiczne w ramach Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską - . Elżbietę Pozłótkę i p. Jacka Płaśkiewicza . Uwieńczeniem tego szkolenia było uroczyste wręczenie przez Koordynatora   Projektu p. Jerzego Bąka wszystkim uczestnikom certyfikatów

 

 

 

Dnia 01.05.2016r.

 

młodzież uczestnicząca w Projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiejwyjechała na 2-tygodniowe praktyki do Niemiec. Grupa licząca 33 uczniów i 4 opiekunów pojechała do Ośrodka Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego w Brandenburgii i we Frankfurcie w Niemczech. Zagraniczny staż uczniowie odbędą od 02.05.2016 do 13.05.2016 we Frankfurcie n. Odrą gdzie będą kształcić swoje umiejętności murarskie oraz tynkarskie w kwalifikacji B.18. Życzymy sukcesów i dużo przyjemnych wrażeń.

 

W dniach od 02.05.2016r - 13.05.2016r

grupa 33 uczniów z naszej szkoły odbyła staż w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Wśród nich znalazło się 5 dziewcząt.

Uczniowie wykonywali ciekawe zadania, poznawali inne technologie stosowane w budownictwie, doskonalili praktyczną znajomość języka niemieckiego oraz słownictwa zawodowego. Poznali przy tym zwyczaje i kulturę mieszkańców Niemiec. Wyjazd ten był dla nich nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem. Wszyscy wrócili pełni niezapomnianych wrażeń.

 

1. Ośrodek we Frankfurcie

2. Zwiedzanie Ośrodka

 

 

3. Praca w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie.

4. Zdjęcia z czasu wolnego, który młodzież przeznaczyła na zwiedzanie ciekawych miejsc:

 

Berlin

Rejs po rzece Szprewa

Poczdam

 

Miejscowość Seelow

 

5. Wręczanie certyfikatów i powrót

6. Zaprezentowanie przez młodzież umiejętności zdobytych w trakcie stażu w Niemczech.

Po powrocie ze stażu w Niemczech młodzież zaprezentowała swoje umiejętności na Warsztacie Szkolnym w obecności uczniów młodszych klas budowlanych, nauczycieli i przedstawicieli Firmy Budowlanej ATLAS.

 

 W dniu 22.06.2016r

W naszej szkole odbyło się oficjalne podsumowanie x dotychczasowej realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej”. W spotkaniu tym opróczmłodzieży i opiekunów uczestniczących w stażu we Frankfurcie, udział wzięła także Dyrekcja Szkoły i nauczyciele ZSZ nr1 w Kielcach.                                   Uczniowie klas II i III Technikum Budowlanego: Natalia Borkowska-Baranowska i Grzegorz Zieliński przygotowali prezentację multimedialną z pobytu w Niemczech. Natomiast Wiktoria Zębała, Paulina Walczak, Adrian Trybek i Mateusz Łukasiewicz opowiedzieli, x jak spędzili czas, będąc na stażu w Ośrodku we Frankfurcie i o wielu ciekawych miejscach, które zobaczyli.

Przedstawili też korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie jak i pochwalili się : certyfikatem z języka niemieckiego, certyfikatem z odbytego stażu w Niemczech, jak i Certyfikatem Europass Mobilność wydawanym przez Krajowe Centrum Europass. X Uczniowie w trakcie spotkania podkreślali, że są bardzo zadowoleni z praktyk x i z tego, czego się nauczyli oraz co zobaczyli. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z językiem niemieckim dziś mogą lepiej radzić sobie z konwersacją - operują bogatszym zasobem słownictwa, także w zakresie słownictwa zawodowego.

 

 

 

W dniu 23.06.2016r.

 

   W kwartalniku „ECHO BOCIANKA” ukazał się artykuł na temat Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu   zdobycia pracy w Unii Europejskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER VET.                             Artykuł zamieszczony jest poniżej

skan  Bocianka 001

 

 

Czerwiec 2016r

Na niemieckiej stronie internetowej Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Poczdamie pojawiła się informacja opisująca pobyt naszej młodzieży na stażu w Ośrodku BFW we Frankfurcie n. Odrą w dniach 02.06.2016-13.05.2016r.

1 001

 

 

2 001

 

Więcej informacji pod adresem strony: http://www.bfw-bb.de/Archiv/2016/05_Mai/Kielce.html

 

W dniu 02.11.2016r

 

W tygodniku społeczno-oświatowym „GŁOS NAUCZYCIELSKI” ukazał się artykuł na temat Projektu „ Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej”.   Projekt jest realizowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedz Edukacja Rozwój POWER VET.   Artykuł zamieszczony jest poniżej.

 

 1 001

W dniu 22.06.2016r.

w ZSZ nr 1 w Kielcach odbyło się podsumowanie stażu dotyczącego Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER VET

W spotkaniu tym brała udział Dyrekcja Szkoły i nauczyciele ZSZ nr1 w Kielcach oraz młodzież i opiekunowie uczestniczący w stażu we Frankfurcie. Uczniowie klas II i III Technikum Budowlanego: Natalia Borkowska-Baranowska, Grzegorz Zieliński, przygotowali prezentację multimedialną z pobytu W Niemczech.Uczniowie Wiktoria Zębała, Paulina Walczak,Adrian Trybek, Mateusz Łukasiewicz opowiedzieli o praktykach w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie i sposobie prowadzenia zajęć przez nauczycieli niemieckich, podczas których uczestnicy poznali inne rozwiązania techniczne w budownictwie stosowane przez zachodnich sąsiadów oraz doskonalili język niemiecki . Opowiedzieli też o miejscach i zabytkach które młodzież zwiedziła w wolnym czasie. Ponadto przedstawili korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie jak i wymienili otrzymane certyfikaty takie jak : certyfikat z języka niemieckiego, certyfikat z odbytego stażu w Niemczech i Certyfikatu Europass Mobilność wydane przezKrajowe Centrum Europass w Warszawie.

Na zakończenie prezentacjiuczniowie stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z udziału w Praktykach i cieszą się z możliwości poznania niemieckiej technologii i sposobu prowadzenia zajęć przez niemieckich instruktorów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z językiem niemieckim dziś mogą lepiej radzić sobie z konwersacją i operują bogatszym zasobem słownictwa, także w zakresie słownictwa zawodowego. Będą wspominać pobyt na stażu jako piękną przygodę i dumnie oglądać własne zdjęcia z elementami architektury i zabytkami Berlina, Poczdamu, Frankfurtu, oraz z praktyk w Ośrodkach we Frankfurcie gdzie rozwijali swoje umiejętności zawodowe.

W świetlicy szkolnej ZSZ nr 1 na dwóch tablicach, jak i w gablocie na holu szkoły umieszczono zdjęcia z pobytu młodzieży na stażu wraz z opisami. Zdjęcia z konferencji podsumowującej staż znajdują się poniżej.

 

W dniu 14.10.2016r

W Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie uczestnikom stażu dokumentu Europass Mobilność wydanego przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie. Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim . Uzyskany Dokument Europass Mobility, będzie elementem wzbogacającym CV późniejszego absolwenta, a także pozytywnie postrzegany przez pracodawców w Polsce i za granicą.

W dniu 14.10.2016r

W naszej szkole odbyły się wywiadówki wszystkich klas technikalnych i zasadniczych. Młodzież uczestnicząca w projekcie przygotowała pokaz multimedialny projektu, stoisko przy którym zaprezentowano tablice ze zdjęciami z pobytu na stażu. Celem tego spotkania była promocja projektu unijnego „Zagraniczne praktyki …..  wśród młodzieży naszej szkoły jak i ich rodziców co spotkało się z dużym zainteresowaniem rodziców jaki młodzieży. Zdjęcia z tego spotkania znajdują się poniżej

 

UZYSKANE REZULTATY W PROJEKCIE

 

„Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER VET

 

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” był przygotowany pod kątem wyjazdu w ramach praktyki zawodowej 2 grup po16 i 17 uczniów klas drugich i trzecich z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach o kierunku budowlanym murarz-tynkarz w maju 2016r. Staż odbył się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą.

 

Uzyskane przez młodzież rezultaty twarde to : 

 

- uzyskanie Certyfikatu na zakończenie szkolenia językowo-kulturowo-pedagogicznego.  

 

- uzyskanie certyfikatu ze strony Partnera potwierdzającego zakres odbytego szkolenia w BFW na podstawie oceny nabytych umiejętności, stopnia realizacji programu przez stażystę. Certyfikat ten przyczyni się do wzbogacenia CV ucznia ,

 

- zdobycie dokumentu EUROPASS MOBILITY umożliwiającego potwierdzenie doświadczenia zawodowego w CV,

 

- uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej stanowiącej 80% krajowej praktyki zawodowej.

 

Uzyskane przez młodzież rezultaty miękkie to :     

 

- zapoznanie z innymi technologiami, 

 

- uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych,    

 

- udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim a w szczególności językiem specjalistycznym,    

 

- zwiększenie mobilności uczestników Projektu oraz zwiększenie ich szans na europejskim i krajowym rynku pracy,   

 

- uświadomienie młodzieży, a także ich rodzicom, że znajomość języka obcego daje dodatkową szansę zatrudnienia na europejskim i krajowym rynku pracy oraz zachęci do dalszej pracy,   

 

- wykształcenie dodatkowych pozytywnych postaw u uczniów takich jak : przedsiębiorczość, konkurencyjność, samodzielność, otwartość, tolerancji, radzenia sobie w nietypowych okolicznościach itp.,   

 

- poznanie historii, kultury oraz warunków życia, zainteresowań i pracy mieszkańców Niemiec.

 

-Ponadto stażyści uczestniczyli w nowej formie oceniania jaką jest ECVET .Przed wyjazdem uczniów na staż został opracowany przez Zespół do spraw realizacji Projektu - Europejski System Transferu osiągnięć w kształceniu zawodowym ECVET jako pomocny w ocenianiu umiejętności zdobycia wiedzy, kompetencji w zadaniach wymienionych w programie stażu.  

 

Poprzez udział w tym projekcie uczniowie, którzy staną się absolwentami i wkroczą na drogę zawodową oprócz przygotowania praktycznego i teoretycznego będą posiadali wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce jak i w Niemczech. Będą znali sposób na dostosowanie sie do różnych sytuacji zawodowych i aktywności w tym zakresie. Przebywając na stażu w innym kraju i nowym środowisku, mając do czynienia z innymi wykładowcami i nauczycielami, koniecznością dostosowania się do nowych warunków i sposobów kształcenia będą potrafili radzić sobie w różnych nowych sytuacjach. Ponadto zapoznali się z innymi technologiami, fachowym słownictwem i poszerzyli swoje kompetencje w zakresie komunikacji językowej. Dokument Europass Mobility, który otrzymał każdy stażysta wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami - w formie dwujęzycznej ( polskiej i niemieckiej)będzie elementem promującym wśród innych mobilnych młodych ludzi, a także pozytywnie postrzegany przez pracodawców w Polsce i za granicą. 

 

Współpraca naszej szkoły z BFW będzie kontynuowana między innymi poprzez wysyłanie uczniów na kolejne możliwe wyjazdy studyjne.

 

Ponadto wyjazd uczniów przyczynił się do nawiązania głębszych kontaktów naszej instytucji z Ośrodkiem w Niemczech. Szkoła stała się bardziej otwarta na współpracę międzynarodową i wzmocniła swoją pozycję. Przykładem może być planowana dalsza współpraca z jedną z firm niemieckich, przyjmującą młodzież na kontynuację kształcenia. Natomiast Instytucja Przyjmująca po zakończeniu projektu widząc duży potencjał w naszej młodzieży, wyszła z propozycją dalszej współpracy z naszą szkołą.

 

Dzięki Uczestnictwu w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego funduszu Społecznego ZSZ nr1 w Kielcach podniesie jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego, zdobyte doświadczenia, zostaną wykorzystane przy sporządzaniu kolejnych projektów.

 

                        

 

Zespół ds. realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej”

 

1.   Koordynator Projektu – Kierownik Warsztatu Szkolnego ZSZ nr1 - Jerzy Bąk

 

kontakt : Tel. 41 367 61 81, e-mail : warsztatTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3.  Nauczyciel przedmiotów zawodowych - Monika Podkowa, kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2.  Nauczyciel przedmiotów zawodowych– Krystyna Miernik, kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

4   Nauczyciel przedmiotów zawodowych –Aneta Sałata, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

5.  Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Małgorzata Jarońska kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

6.  Nauczyciel j. niemieckiego – Elżbieta Pozłótka, kontakt:epozlotka@wp.p

 

       Strona internetowa Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina –Brandenburgii w którym nasz młodzież odbywała staż w okresie 02.05.2016r. - 13.05.2016r.

 

http://www.komzet-cottbus.de/International/i_polnisch.html

 

oraz www.bfw-bb.de

Zespół ds. realizacji projektu zaprasza inne szkoły do współpracy
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.