Company Logo

firmUE

Temat Projektu:

Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia

 

pracy w Unii Europejskiej”.

             Zespół Szkół Zawodowych rozpoczął 31.12.2015r realizację kolejnego Projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.

33 uczniów klas II i III kierunku budowlanego kwalifikacji B.18 wyjedzie 1-maja 2016r na 10-dniowe praktyki zawodowe do Niemiec w ramach projektu : „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii   Europejskiej”.

Instytucją Partnerską jest Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina –Brandenburgii w Poczdamie, z którym nasza szkoła utrzymuje kontakt zawodowy od 2012r . Zadaniem BFW jest wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. Młodzież odbywająca praktyki w Ośrodku Szkoleniowym BFW we Frankfurcie n. Odrą będzie rozwijała swoje umiejętności i zdolności zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Będą mogli poznać nowe rozwiązania i technologie w budownictwie oraz sposób oceniania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie rozszerzą zakres słownictwa z języka niemieckiego o słownictwo zawodowe. Ponadto podczas spędzania czasu wolnego będą mogli poznawać zabytki i architekturę goszczącego kraju. Przed rozpoczęciem stażu uczestnicy praktyk odbędą w Polsce 60 godzinne szkolenie językowo - kulturowo - pedagogiczne na którym zapoznają się z zawodowym słownictwem w języku niemieckim. Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, materiały piśmienne i kompletne ubranie robocze.

Po zakończeniu stażu zgodnie z założeniami projektu   uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass - Mobilność, zaświadczenie poświadczające ukończenie kursu językowego oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe w trakcie stażu od instytucji przyjmującej.

Cele projektu:                                                                                                                                                  

- rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowo-praktycznego za granicą,

- rozwój osobisty uczniów,

- doskonalenie językowe w tym zawodowe,

- poznanie kultury pracy w Niemczech

- poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie,

- zapoznanie z baza dydaktyczną w Niemczech,

- wprowadzenie grupy młodzieży w realia europejskiego rynku pracy,

- nabycie nowych kompetencji zawodowych,

- wykonywanie prac budowlanych z zakresu robót kwalifikacji murarz-tynkarz.

Podczas pobytu uczestnicy praktyk zdobędą wiadomości i umiejętności dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej. Poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych jak i kulturowych staną się oni bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy. Uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach (Politechnika Świętokrzyska).Jest nawiązana długofalowa współpraca z instytucją partnerską, która przełoży się na możliwość realizacji kolejnych wspólnych projektów w przyszłości oraz wzrośnie prestiż instytucji beneficjenta w regionie.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.