Company Logo

 
                                 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Temat projektu: ”Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne.”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach jako jedna z czterdziestu szkół z całej Polski został zaproszony do udziału w projekcie organizowanym dzięki współpracy firmy GroMar Sp. z o.o.
z Politechniką Łódzką.

Przedsięwzięcie to poprzedzono obserwacjami przemian zachodzących na rynku pracy. Pokazały one, że najistotniejszą rolę dla kondycji krajowej gospodarki odgrywają zawody techniczne. Jednak niestety z roku na rok maleje liczba absolwentów kierunków inżyniersko-technicznych. Uczniowie są dobrze przygotowani do podejmowania studiów w zakresie umiejętności o charakterze technicznym, jednak wykazują trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. W związku z tym głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości nauczania matematyki w szkołach technicznych poprzez wykorzystanie opracowanego na te potrzeby Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki w oparciu o narzędzia ICT.

Do projektu została wytypowana druga klasa Technikum Budowlanego licząca 30 uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i zakończy w czerwcu 2014 roku.
Każdy z uczniów otrzymał indywidualne hasło i login, za pomocą których będzie mógł korzystać
ze szkoleń zamieszczonych na platformie e-learningowej. Umożliwi  to uczniom korzystanie
z interaktywnych ćwiczeń zarówno podczas lekcji, jak i uzupełnianie zdobytych wiadomości oraz ćwiczenie ich na zajęciach dodatkowych.

W ramach projektu uczniowie poza godzinami lekcyjnymi mają możliwość dodatkowej konsultacji z nauczycielem (tzw. werbinaria) za pośrednictwem platformy e-learningowej, w celu pogłębiania wiedzy i rozwiązywania problemów dotyczących przyswajania treści programowych. Podczas tych zajęć omawiane są wybrane zagadnienia, które następnie są ćwiczone w zdaniach. Urozmaiceniem dla uczniów są również spotkania on-line z ekspertami – matematykami z Politechniki Łódzkiej.

Ponadto z uczniów całej klasy, zakwalifikowanej do udziału w projekcie, nauczyciel wybiera 5-osobową grupę najzdolniejszych uczniów, którzy będą tworzyć zespól projektowy. Będą oni uczestniczyli w dodatkowych zajęciach i pracowali nad bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Na zakończenie realizacji projektu zostanie sporządzony ranking zespołów, które najlepiej pracowały oraz zorganizowana e-olimpiada matematyczna dla uczniów biorących udział w projekcie.

W ramach projektu przewidziano również cykl szkoleń dla nauczycieli, które mają na celu przygotowanie ich do realizacji zajęć przy użyciu platformy e-lerningowej.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała komputer przenośny oraz rzutnik, które będą mogły zostać wykorzystywane w czasie zajęć, a także umożliwi to przeprowadzenie wyżej wymienionych wideokonferencji z wykładowcami Politechniki Łódzkiej. Szkoła zyskała również dostęp do szerokopasmowego Internetu, który umożliwia pracę z uczniami na udostępnionej platformie e-larningowej. Z kolei każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzymał kamerkę internetową oraz słuchawki z mikrofonem. Dzięki nim będą oni mogli brać udział
w wideokonferencjach oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela w domu.

Cele projektu:

  • wdrożenie w Technikach z terenu całej Polski Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki opartego o technologie ICT;
  • podniesienie efektywności kształcenia matematyki, szybsze i łatwiejsze przyswajanie materiału;
  • poprawa osiągnięć edukacyjnych, przygotowanie do matury z matematyki;
  • zwiększenie liczby uczniów, którzy podejmą naukę na uczelniach wyższych;
  • nabycie przez nauczycieli umiejętności wykorzystania nowych możliwości takich jak np. e-technologia w trakcie prowadzenia zajęć, celem ich urozmaicenia;
  • doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy.


                                              

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.