Company Logo

                                         

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Temat Projektu:      „Polski budowniczy w Europie – drogą do sukcesu” 

 


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach uzyskał dofinansowanie i będzie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w związku z realizacją przez FRSE projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania: 3.4. Otwartość Systemu oświaty
w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2. "Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”. Projekt zakłada wyjazd 36 uczniów (w dwóch grupach po 18 osób) klas III technikum
w zawodzie technik budownictwa na praktyki zawodowe do Niemiec. Instytucją partnerską  stanowi Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii w Poczdamie, którego zadaniem jest wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej.

 

Praktyka umożliwi uczniom poszerzenie wiedzy i umiejętności u zagranicznych pracodawców, poznanie niemieckiego systemu pracy, kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życia codziennego oraz postawę akceptacji dla innej kultury.


 Cele projektu:

  1. Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną w Niemczech i wprowadzenie w realia europejskiego rynku.
  2. Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i samodzielne wykonywanie prac
    z zakresu robót budowlanych.
  3. Kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życia codziennego.
  4. Poznanie realiów życia w Niemczech, kultury i obyczajów oraz akceptacji i tolerancji
    w kontaktach z ludźmi o różnej kulturze narodowej.
  5. Zdobycie dokumentu Europass Mobilność.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.