Company Logo

Projekt: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” jest realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest bezpłatny i jest skierowany do uczniów i nauczycieli 7 szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach. Udział w programie weźmie 100 uczniów klas pierwszych  i drugich Technikum nr 1 w Kielcach (dziewczęta i chłopcy) tj. (50 uczniów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12. 2018r. i 50 uczniów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,  z podziałem corocznie na pięć grup).

  Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy i umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego oraz doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pracownie zawodowe, a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

  W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyli w zajęciach przypisanych im w projekcie:

- kursach (AutoCad kurs podstawowy, Kosztorysowanie Norma-PRO),

- szkoleniach wyjazdowych w zakresie odnawialnych źródeł energii,

- studiach podyplomowych (w zakresie odnawialnych źródeł energii i doradztwa zawodowego).

  Uczniowie biorący udział w tym projekcie będą mogli skorzystać z kursów:

- AutoCad, w wymiarze 30 godzin,

- Kosztorysowanie Norma-Pro, w wymiarze 30 godzin,

- Integracja systemów w budynkach niskoenergetycznych, w wymiarze 10 godzin,

- Finansowanie i analiza ekonomiczna inwestycji w budynki pasywne i niskoenergetyczne, w wymiarze 10 godzin,

- Technologie, materiały i komponenty wykorzystywane w budownictwie pasywnym , w wymiarze 10 godzin,

Zaplanowano również spotkania z zakresu doradztwa zawodowego.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.