Company Logo

Beztytuu1Beztytuu2Beztytuu3Beztytuu4

 

 „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Realizacja projektu:  01.01.2016 - 30.09.2018r.

            Zespół Szkół Zawodowych nr 1 uczestniczy w pilotażowym projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Głównym założeniem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego. W naszym przypadku ta specjalizacja to zasobooszczędne budownictwo.
            W projekcie bierze udział 20 uczniów klas I, II i III Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Kielcach kształcących się w zawodzie technik budownictwa. W ramach projektu szkoła nawiązała współpracę z firmą KALECH, która zapewniła uczniom 5-tygodniową praktykę zawodową na prowadzonych przez siebie budowach.

      Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Nauczycielki biorące udział w projekcie swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne doskonaliły uczestnicząc (również w czasie wakacji) w tygodniowej praktyce, którą odbyły na budowach prowadzonych przez firmę KALECH.

 

            Od 7 października br. rozpoczęły się  kursy z języków obcych (język angielski i niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

            Na pierwszych zajęciach z języka obcego (język angielski i niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej, uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym ich umiejętności w celu przystosowania programu nauczania do poziomu wiedzy uczestników. Warsztaty będą się odbywać według harmonogramu zajęć, który został dostosowany do obowiązującego planu lekcji.

            Do końca 2016 roku planowane jest do zrealizowania 10 godzin zajęć z kompetencji matematycznych oraz 8 godzin warsztatów z języka angielskiego i niemieckiego w zakresie tematyki zawodowej. Kolejne terminy warsztatów planowane będą do zrealizowania w 2017 i 2018 roku.

            Ponadto w 2017 roku przewidywane jest także uruchomienie jeszcze dodatkowych zajęć
z warsztatów informatycznych oraz z przedsiębiorczości a także warsztaty branżowe.

 

Lider Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy;

Kontakt: tel. 041 306-70-13, e-mail: NowoczesnaSzkołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Partnerzy

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o.;

Kontakt: tel. 041 34-32-910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego;

Kontakt: tel. 041 367-68-72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

Kontakt: tel. 041 341-70-39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

http://www.zsz1.kielce.pl/projektyunijne/nowoczesna-szkola-zawodow-nowoczesny-region

 

http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.