Company Logo

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu

"Uczenie się przez całe życie”

 

  Temat projektu: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie Systemu Niemieckiego"

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach uzyskał dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu  „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobilność Vetpro pt. „Europejskie  standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie Systemu Niemieckiego”. Uczestnikami projektu będą nauczyciele ZSZ nr 1 w Kielcach, uczący przedmiotów zawodowych
o kierunkach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, murarz, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Grupę partnerską stanowi Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii w Poczdamie, którego zadaniem jest wspieranie kształcenia zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dokształcanie nauczycieli w branży budowlanej.

Dzięki nowym doświadczeniom, zdobytym na zajęciach warsztatowych, a także w różnych ośrodkach Zakładu BFW  oraz wizytacjach nasi nauczyciele będą mogli rozszerzyć swoją ofertę szkoleniowa a także wprowadzać nowe rozwiązania w metodyce nauczania przedmiotów zawodowych.

 

Cele projektu:

  1. Zapoznanie się z Niemieckim Systemem Szkolnictwa Zawodowego i wymiana doświadczeń.
  2. Poznanie organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych.
  3. Poznanie systemu organizacji praktyk zawodowych.
  4. Zaznajomienie się z treściami programowymi przedmiotów zawodowych z branży budowlanej.
  5. Udział nauczycieli  w warsztatach metodycznych.
  6. Poszerzenie przez nauczycieli kompetencji zawodowych i językowych.
  7. Poznanie realiów życia w Niemczech, kultury i obyczajów w Niemczech a także ścieżki kariery zawodowej absolwentów zakładu BFW.
  8. Zdobycie dokumentu Europass Mobilność.Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.