Company Logo

2 kwietnia 2014 r. uroczyście obchodziliśmy 10 rocznicę współpracy międzynarodowej szkoły
w ramach europejskiego programu eTwinning. Uroczystość zbiegła się z dziesięcioleciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W ciągu minionych 10 lat nawiązaliśmy współpracę z wieloma europejskimi krajami. Uczniowie opracowali ok. 200 prezentacji multimedialnych o różnorodnej tematyce. Przyświecała im idea promocji naszej ojczyzny i regionu wśród innych narodów europejskich oraz poszanowania odmienności kulturowych. W projektach zawsze uwzględniano dobro naszej ojczyzny, podkreślając walory kulturowe, piękno przyrody oraz mądrość i szlachetność naszych rodaków.
O zrealizowanych projektach informowała na uroczystości specjalna wystawa plakatów.

Tematyka współpracy europejskiej obejmowała wielorakie zagadnienia począwszy od tematów dotyczących miasta, regionu i kraju poprzez styl życia i zainteresowania młodzieży po tematykę historyczną, kulturę i sztukę żydowską i osiągnięcia wybitnych polskich twórców. Wszystkie zrealizowane projekty zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości, a dwa spośród nich Europejską Odznaką Jakości.

Podczas realizacji projektów szkoła współpracowała z wieloma instytucjami lokalnymi
i ogólnopolskimi, takimi jak:

  • Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
  • Biuro Europosła dr Czesława Siekierskiego
  • Urząd Miasta Kielce
  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
  • Muzeum Historii Kielc
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
  • Muzeum Historii Żydów Polskich

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Europoseł dr Czesław Siekierski, który przybył wraz
ze swymi współpracownikami. W wystąpieniu skierowanym do licznie zgromadzonej młodzieży
dr Cz. Siekierski przypomniał wydarzenia historyczne, które doprowadziły do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawił korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii, wskazał na rosnącą pozycję Polski, podkreślił wpływ młodzieży na kształt przyszłej Europy. Zwrócił również uwagę na problemy współczesnej Europy, które w znacznym stopniu dotyczą młodych ludzi. Europoseł, który od kilku lat patronuje akcji „Europa dla młodzieży” zachęcał uczniów do podnoszenia kwalifikacji, zdobywania rzetelnej wiedzy, pogłębiania znajomości języków obcych, co ułatwia funkcjonowanie
w zintegrowanej Europie.

Dr Cz. Siekierski ufundował nagrody dla najbardziej aktywnej młodzieży. Dwie uczennice uhonorował wycieczką do Parlamentu Europejskiego. Wręczając nagrody, Europoseł interesował się planami edukacyjnymi i zawodowymi uczniów.

W części artystycznej młodzież wystąpiła w inscenizacji słowno-muzycznej, zaprezentowała umiejętności wokalne i taneczne. Szkolny chór odśpiewał hymn Unii Europejskiej, wystąpiła grupa tańca nowoczesnego, a para w strojach świętokrzyskich wykonała taniec ludowy.

 

Imprezę 10-lecia zorganizował Klub Europejski eTwinning pod opieką nauczycieli:
mgr Urszuli Mendak, mgr Moniki Mądrawskiej, mgr Krystyny Lis, mgr Iwony Kaweckiej.

 

Do części artystycznej młodzież przygotowali: mgr Anetta Myśliwska (scenka teatralna),
mgr Piotr Gorzelak (muzyka), mgr Monika Mroczek (taniec nowoczesny)
oraz opiekunowie Zespołu Pieśni i Tańca "Kielce".

 

Wystawę plakatów przygotowali organizatorzy uroczystości przy współpracy
mgr Magdaleny Bińkowskiej i mgr Aleksandry Cudzik
- koordynatorek dwóch tegorocznych projektów eTwinning.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.