Company Logo

                             

Program e-Twinning polega na łączeniu i współpracy bliźniaczych szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych. To przykład e-learningu w oświacie, gdyż przy pomocy technologii informacyjnej uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami
i doświadczeniami, udowadniając, iż mimo pewnych różnic, my - mieszkańcy Europy, mamy ze sobą wiele wspólnego.

Do realizacji projektów wykorzystuje się takie narzędzia IT, jak: prezentacje programu PowerPoint, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe, forum, czat, poczta e-mail, wideokonferencje, itp.

Program e-Twinning pozwala doskonalić umiejętności językowe, gdyż językiem komunikacji jest wybrany przez partnerów język europejski. Umożliwia również nawiązywanie kontaktów, przyjaźni z uczniami innych szkół, kształtuje postawy proeuropejskie, postawy wzajemnego szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowych. Młodzież biorąca udział
w projektach doskonali umiejętności pracy w grupie (organizację pracy, dzielenie się wiedzą), umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji.

            Nasza szkoła uczestniczy w programie e-Twinning od 2004 roku. Corocznie realizujemy inny projekt z nowymi partnerami. Dotychczas współpracowaliśmy ze szkołami z: Grecji, Włoch, Słowacji, Niemiec, Rumunii, Turcji. Językiem komunikacji był zawsze język angielski.
W pracę zaangażowanych było setki uczniów oraz 4-6 nauczycieli-opiekunów. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi. Efekty naszej pracy prezentowaliśmy corocznie na forum szkoły w formie wystaw, spektakli, wykładów, prelekcji, spotkań, itp. Zebrane prace uczniów, pozyskane materiały wzbogaciły zbiory szkolnej biblioteki stając się pomocami dydaktycznymi.

Każdy nasz projekt został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości przez Narodową Agencję Programu e-Twinning, co świadczy o wysokim poziomie realizowanych przedsięwzięć.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do współpracy!

e-Twinning to nauka i dobra zabawa!

 

Nauczyciele-opiekunowie:

Urszula Mendak – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Krystyna Lis – nauczyciel informatyki

Monika Mądrawska – nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kawecka ­– nauczyciel języka angielskiego
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.