Company Logo

       EU flag-Erasmus vect POSBez tytułu

____________________________________________________________________

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Dobra praktyka to dobrzy fachowcy”

Akcja1: Mobilność Edukacyjna.

Sektor : Kształcenie i szkolenia zawodowe.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nasza Szkoła rozpoczęła z dniem 1.06.2016r realizację projektu przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W ramach tego projektu uczniowie kwalifikacji technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu wyjadą do Ośrodka Szkoleniowego BFW we Frankfurcie n. Odrą w ramach praktyki zawodowej i zajęć praktycznych. Projekt będzie obejmował uczniów klas II i III.

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech. Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieć możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej. Wszelkie umiejętności, zdolności i znajomości będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Poprzez sam pobyt zagraniczny jak i poprzez staż   uczestnicy poznają odmienne warunki kulturowe oraz znajdą się w innym środowisku językowym.

Uczestnicy odbędą w Polsce 65 godzinne szkolenie językowo - kulturowo - pedagogiczne przed rozpoczęciem stażu. Zapoznają się z zawodowym słownictwem w języku niemieckim. Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, materiały piśmienne i kompletne ubranie robocze.

Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na 14 dni , oraz podjęła ustalenia co do treści programowych zajęć biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów nabyte w kraju oraz treści zawarte w podstawie programowej.

Wyjazd zaplanowano na miesiąc maj 2017 roku. Staż odbędzie się w wyspecjalizowanym Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą . Staż jest integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju.

Zgodnie z założeniami, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass - Mobilność, zaświadczenie poświadczające ukończenie kursu językowego oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe w trakcie stażu od instytucji przyjmującej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.