Company Logo

Projekt: „Program: Edukacja przedsiębiorczości”

Projekt: „Program: Edukacja przedsiębiorczości” będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie weźmie 30 uczniów (5 dziewcząt i 25 chłopców) z wybranych klas pierwszych i drugich Technikum nr 1.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego,
w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyli w warsztatach na temat sposobów korelowania przedmiotów ogólnych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych oraz aktywnych metod nauczania.

Uczniowie biorący udział w tym projekcie będą mogli skorzystać z:

ü  doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach dyżurów Szkolnych Punktów Informacji
i Kariery,

ü  indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego przeprowadzonego przez doradcę zawodowego połączonego z otrzymaniem indywidualnego planu działania,

ü  grupowego doradztwa zawodowego,

ü  lokalnych wizyt studyjnych u potencjalnych pracodawców i w instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości,

ü  ze spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych,

ü  warsztatów wzmacniających i kształtujących przedsiębiorczość, inicjatywność oraz kompetencje społeczne,

ü  wizyty studyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., w Narodowym Banku Polskim, Mennicy Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

ü  udziału w grze online stymulującej prowadzenie działalności w wybranych trzech specjalizacjach województwa świętokrzyskiego,

ü  udziału w grze miejskiej mającej formę plenerowej rozgrywki zespołowej o tematyce poświęconej zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nad prawidłowym przebiegiem i realizacją tego projektu w naszej szkole czuwać będą:

ü  mgr inż. Czesław Sadowski – szkolny koordynator projektu - wicedyrektor szkoły,

ü  mgr Urszula Mendak - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,

ü  mgr Ilona Michnicka - nauczyciel historii,

ü  mgr Katarzyna Borowiec - nauczyciel matematyki,

ü  mgr Jacek Praśkiewicz - nauczyciel języka niemieckiego,

ü  mgr Edyta Pedrycz - mentor SPInKi.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.